De Krimpenerwaardekrant, special over lokaal agrarisch ondernemerschap

Krimpenerwaardekrant

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard (een initiatief van gemeente Krimpenerwaard) zet in op een blijvende rol voor de landbouw in het gebied. Daarvoor werken melkveehouders, onderzoekers en ketenpartners samen aan duurzaam agrarisch ondernemerschap. In speciale KrimpenerWaarde-kranten brengt WhatEls initiatieven uit de regio in beeld en dichterbij de bewoners door deze als bijlage bij het Kontakt…

Lees meer

Prikkelende campagne ‘Op grond van morgen’ voor 25% ammoniakreductie in de veenweiden

Op grond van morgen - Proeftuin Veenweiden

De melkveehouderij staat voor grote opgaven als het gaat om o.a. ammoniakreductie. Voor de Proeftuin Veenweiden ontwikkelde WhatEls de campagne ‘Op grond van morgen’ waarin vanuit verschillende invalshoeken de urgentie van reductie en de oplossingsrichtingen worden uitgelicht. Voor zowel de melkveehouders als de erfbetreders (zoals voerleveranciers en adviseurs). Op grond van morgen in de westelijke…

Lees meer

Brochures Proefpolder Kringlooplandbouw

Proefpolder kringlooplandbouw

Van een technische projectrapportage naar een publieksvriendelijke brochure. Download Brochure Proefpolder Kringlooplandbouw: Betere nutriëntenbenutting en minder emissies voor schoner water Download Eindrapportage: Proefpolder Kringlooplandbouw – Verbeteren waterkwaliteit doorlandbouwmaatregelen ter reductie van nutriëntenbelasting in veenweidegebieden – Casestudie in polder Groot Wilnis-Vinkeveen | maart 2021

Lees meer

Netvlist, een 6-delige serie over waterinfiltratie in de polders bij Vlist

netvlist

Een idee van WhatEls om Klimaatslim Boeren op Veen letterlijk in beeld te brengen. Met Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard, 21 melkveehouders, onderzoekers van Wageningen UR en agrarische natuurverenigingen. In samenwerking met RTV-Krimpenerwaard en Alma Filmproducties. Aflevering 1: startaflevering Expand In de Lopiker- en Krimpenerwaard werken 21 melkveehouders aan minder bodemdaling en CO₂ -uitstoot. En…

Lees meer