Privacy Statement WhatEls

WhatEls Communicatie & Organisatie, gevestigd aan de Delwijnsestraat 42, 5316 BC Delwijnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
5316 BC Delwijnen, nummer 42
+31 652 052 569

Els van Westrienen is Functionaris Gegevensbescherming van WhatEls Communicatie & Organisatie en te bereiken via [email protected] of [email protected]

Persoonsgegevens die WhatEls verwerkt

WhatEls verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van WhatEls en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die WhatEls verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Factuuradresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die WhatEls verwerkt

De website van WhatEls heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. WhatEls kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het advies aan ouders is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat WhatEls zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

WhatEls verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verwerken van persoonsgegevens waartoe WhatEls wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van WhatEls.

Geautomatiseerde besluitvorming

WhatEls neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Daarmee worden besluiten bedoeld die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WhatEls) tussen zit. WhatEls gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress – Content Management Systeem voor de website
 • Microsoft Outlook – Voor het versturen van e-mail (niet in de cloud)

Bewaren van persoonsgegevens

WhatEls bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij wordt de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens gehanteerd:

 • Naam en mailadres in het relatiebestand > Bewaartermijn onbeperkt, tenzij u aangeeft daaruit verwijderd te willen worden
 • Naam, adres ten behoeve van boekhouding > Bewaartermijn onbeperkt > Het administratiekantoor Middelkoop Administraie- & Belastingadvies heeft inzicht in deze gegevens. De gegevens worden alleen voor de financiële administratie van WhatEls geraadpleegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

WhatEls verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van WhatEls wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WhatEls gebruikt alleen technische, functionele en/of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die WhatEls gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan WhatEls hiermee haar eigen website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WhatEls en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij WhatEls een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover WhatEls beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WhatEls reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WhatEls wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

WhatEls neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via [email protected].