Prikkelende campagne ‘Op grond van morgen’ voor 25% ammoniakreductie in de veenweiden

campagne ‘Op grond van morgen’ voor 25% ammoniakreductie in de veenweiden

De melkveehouderij staat voor grote opgaven als het gaat om o.a. ammoniakreductie. Voor de Proeftuin Veenweiden ontwikkelde WhatEls de campagne ‘Op grond van morgen’ waarin vanuit verschillende invalshoeken de urgentie van reductie en de oplossingsrichtingen worden uitgelicht. Voor zowel de melkveehouders als de erfbetreders (zoals voerleveranciers en adviseurs).